13.07.2021|
Novinky

Tábor Addamsova rodina 2021

První turnus nám trochu propršelo, ale i přesto jsme si a rodinou Addamsových celý tábor užili! Všechny děti si přivezly spoustu zážitků a hlavně nové kamarády. Příští rok se zase sejdeme jako jedna velká parta a moc se na to těšíme!
Všem táborníkům děkujeme za krásný tábor,
Tým Jedniček

PRVNÍ DEN

Čas utekl jako voda a náš tábor právě začíná!

Děti přijely na tábor buď s rodiči, nebo našimi speciálními autobusy. Tak jako tak je u vstupu vítal strážník standardnosti. Do areálu totiž nesmí nikdo, kdo by se vykazoval blebláctvím, nebo dokonce nenormálností! Starosta Růžokvětů Arnošt Věneček je v tomto ohledu velice přísný.


Po registraci u našich organizátorů a skvělé zdravotnice se děti rozloučily se svými pozůstalými…totiž, rodiči! Poté se ubytovaly, daly si svačinu a se svými oddílovými vedoucícmi si zahrály hned několik seznamovacích her, to jen tak do začátku a na rozkoukání se.

I když dnes nesvítí sluníčko, budeme mít skvělé podmínky pro poznání samotného areálu i přilehlého okolí. A to by nebyl A-tábor, kdyby se vše neneslo v duchu celotáborové hry!

Hned odpoledne děti přívítá starosta Růžokvětů s chotí, seznámí je se standardními postupy a zákony místního městečka. Je potřeba je striktně dodržovat a hlavně nevybočovat. Děti se vydají po poznávací trase okolí a zpět. Po oddílové činnosti a večeři malé táborníky čeká pravá standardní zábava v podobě táboráku s tradičními standardními písněmi (Hanička Zagorová, Michal Tučný, Michal David…). Ale snad je starosta těmito tradicemi nebude mučit dlouho a děti se budou moci věnovat pravému táboráku a večerním hrám!DRUHÝ DEN
První den tábora máme za sebou. Počasí se nemohlo (a stále nemůže) rozhodnout, jestli nás vyplaví nebo upeče. Tak jako tak nám to nikterak nekazí náladu, ba naopak – hrajeme si o to usilovněji! 🙂

Na prvním velkém nástupu se mezi dětmi objevily dva táborníci, kteří neprošli registrací a vlastně nepatřili do žádného oddílu. Dívka s černými copy Wednesday a chlapec s pruhovaným trikem Pugsley. Vypadali…standardně. Ale jen tak tak. Mluvili o tom, že se na tábor vypravili, protože hledají svého dlouho ztraceného strýčka. Jako týmoví hráči je samozřejmě nesmíme zklamat a pomůžeme jim.

Kromě seznamovacích her si děti prošly tzv. fáborkovku. Trasu skrze tábor a široké okolí, která má táborníky zorientovat v prostoru. Samozřejmě byla označená zcela standardními plakáty zákonů a řádu Růžokvět.

Večer se pan starosta Arnošt Věneček chopil standardní zábavy – táborového zpěvu standardních písní! Jeho pokus o zábavu však byl přerušen místní hlídkou, která ho upozornila na fakt, že při jeho bezchybné a standardní fáborkové trasy někdo narušil původní myšlenku řádu Růžokvět tím, že do trasy vylepil odbojový plakát, který standard označil za barevný teror! Starosta šel po této nepříjemné zprávě něco urgentně vyřešit, ale my tak měli volné ruce pro opravdovou zábavu!TŘETÍ DEN
Včerejší počasí bylo opravdu neúprosné a zalévalo nás, jako bychom sto let nepili. I přes veškerou nepřízeň počasí jsme ale zvládli celé odpoledne pobíhat po úřadech, ve kterých jsme si vyběhali potvrzení pro zcela standardní pobyt na táboře.


Co jsme ale nečekali bylo, když nám při závěrečné kontrole přišel do rukou tajný dopis podepsaný iniciály F. A. V dopise nás ten kdosi zval, abychom se připojili k odboji proti standardnosti. Taková nabídka se přece neodmítá, standard nám totiž už leze ušima a je potřeba s tím něco dělat.

Po sesbírání podpisů pro přihlašovací listinu jsme získali další instrukce. Museli jsme obejít stráže a poté se sejít na tajném místě, které je starostovi zcela neznámo. To vše už jsme však museli udělat za soumraku, kdy nás nemohl nikdo standardní nikterak zpozorovat.

Po dlouhé cestě skrze les jsme nakonec narazili na tajuplné místo ozářené světlem loučí. Kromě vykladače slova Nejvyššího Vůdce (vůbec nikdo ho nikdy neviděl, ale prý se snaží vést odboj proti standardnosti) jsme také narazili na…Festera Addamse! Dávno ztraceného strýčka Wednesday a Pugsleyho, který se přidal k odboji proti standardu a snaží se ze všech sil porazit starostu. Dozvěděli jsme se, že standard totiž není jen nějaká divná životní filosofie, ale kletba, kterou se starosta snaží ovládat lidi z celých Růžokvět a snad plánuje ovládnout i celý svět!

Díky Festerovu rituálu jsme teď proti standardu imunní, ale ne na dlouho. Musíme co nejdřív přijít na to, jak starostu porazit jednou provždy. Bude to ale těžké, protože když jsme se dnes ráno vzbudili, bylo vše na ruby! Rituálem se vykývala harmonie a vše standardní je na hlavu postavené. Možná i proto jsme se probudili večer a místo snídaně jsme měli večeři… Jak dnešní den dopadne nevíme, ale už teď jsme si jistí, že se rozhodně nudit nebudeme!

PS: Dnes svítí první sluníčko! 🙂

ČTVRTÝ DEN
Přesně jak jsme předpokládali, včerejší den naruby byl opravdu k zbláznění! Probouzet se večerkou, začínat večeří a pokračovat odpolední hrou k obědu. Dopolední aktivity, přesnídávka a snídaně…


Aby toho nebylo málo, všude po táboře se objevila prapodivná zvířata, která rozhodně neodpovídala standardu. Starosta, oblečený v pyžamu a županu, nás zaúkoloval jejich pochytáním. Ale jak je pochytat? Na to jsme museli přijít hrou! Výsledek byl ale zvláštní – Kdo z rodiny Addamsových mluví zvířecí řečí? Na to jsme nemohli přijít, protože Pugsley a Wednesday si chodí na nástupy jak chtějí, ale naštěstí (a starostovo nešěstí), přijeli jejich rodiče! Ti nám slíbili pomoc, protože zvířata evidentně patřila Lurchovi, jejich nemluvnému sluhohvi, který se v jejich řeči vyzná. Sice nám svými skřeky moc nepomohl, ale zvířata i ostatní stvoření jsme přeci jen pochytali.

Morticia Addamsová, maminka Wednesday a Pugsleyho, si všimla našeho dne naruby. A protože je zběhlá v magii, pomohla nám jednoduchým rituálem k tomu, aby se vše napravilo do normálu. Nikdo ale nečekal, že den naruby budeme muset vytancovat! Nakonec bylo kouzlo skvělou diskotékou, kterou si užili všichni táborníci.

PÁTÝ DEN

Dnes se starosta dopálil. Nelíbí se mu Addamsovi a už vůbec se mu nelíbí, co se děje s jeho standardním plánem! Rozhodl se, že se té blebácké rodiny zbaví jednou provždy a ze svého grimoáru, který nikdy nespouští z ruky, vyčetl speciální barevné kouzlo. To schoval za zábavný program v podobě hry Na lišku, kde se děti honily po lese a strhávaly si “ocásky” a zbavovaly se životů – tím děti rozptýlil na tak dlouho, aby připravil barevné rituální substance v podobě duhových prášků.

Odpoledne pak pod záminkou zábavy a udobření sousedských vztahů pozval Addamsovi i ostatní na sportovní hry. Addamsovi jsou velice hodní a důvěřiví, a tak pozvání přijali. Před samotnými hrami ale zjistili, že Wednesday a Pugsley už nejsou ve své kůži, usmívají se a dokonce se radují z divného barevného prášku, který dostali od starosty. Poprášili jím nevědomky i své rodiče a jejich sluhu, kteří se rozkašlali a museli si jít odpočinout. Po prášku jim nebylo dobře a tak se her neúčastnili. Táborníci si ale užili standardní odpoledne a předvedli ty nejlepší výkony na hrách jako střelba paintballovou puškou na terč, piškvorky, 20 gólů, lanové prolézačky, hututu, trubku a další.

Co ale čert nechtěl… Při večerním nástupu se objevili Addamsovi, odpočatí a v pořádku… ALE! Zcela standardní! Oblečení do barevného oblečení, s úsměvy na tvářích a zcela spřátelení se starostou! Pod starostovou taktovkou pak poprášili barevným práškem i všechny táborníky. Naštěstí, ty byli díky bojové hře pod ochranou rituálu Archibalda a Festera, takže nepodlehli Standardu. Fester se ve skutečnosti také objevil, zhrozil se, co se stalo s jeho milovanou rodinou, vyčetl starostovi, že tohle tak nenechá a utekl dříve, než ho jeho vlastní rodina stihla schvátit a vložit do jeho rukou.

Táborníci se tak dopálili, že celou dobu skandovali a chtěli pomoci Festerovi. Standard byl ale i na táborníky pod ochranou krátký a tak musí vymyslet jiný plán, jak se Arnošta Věnečka zbavit. Držte jim palce!

ŠESTÝ DEN
Brzy ráno se v táboře objevil Archibald a celý zoufalý hledal Festera. Měli spolu mít schůzku a radit se o dalších krocích, ale Fester se na předem smluveném místě neobjevil. Starosta ho musel dostat! Děti s radostí přikývly na Archibaldovu prosbu o pomoc, sbalily batohy a vyrazily na celodenní výlet mimo tábořiště.

Po dlouhém pochodu se děti v čele s Archibaldem dostaly k cíli – ke skalám u Jahodové hory. A opravdu, našly zde Festera! Starosta ho dostal a připoutal ho zde barevnými pouty. Pomalu na něj nechával spadávat barevný prach, který ho měl za několik hodin proměnit též ve vojáka standardu. Zbavil by se tak jedné z posledních překážek k ovládnutí světa standarním smýšlením.

Děti musely vyluštit šifru, kterou se Festerovi podařilo vytrhnout ze starostova grimoáru a ukrýt, aby barevná pouta mohly spřetrhat. Povedlo se a Fester byl osvobozen. Děti tak mohly jít zpátky do tábora, aby starosta nic nezpozoroval.

Večer, po tak náročném dni, si táborníci mohli vybrat hned z několika aktivit – posezení u táborového ohně, hraní deskových her a sledování kresleného filmu Addamsova rodina.

Myslíme, že to byl vskutku vydařený den! 🙂

SEDMÝ DEN
Addamsovu rodinu postihl těžký standard. Nepamatují si na to kým byli a už vůbec se nepodobají svým strašidláckým já.
Strýček Fester má ale plán na jejich záchranu! Vyslal děti na tajnou stezku, kde měly posbírat deset ingrediencí do lektvaru, který by jeho rodinu přivedl zpátky k rozumu. Děti samozřejmě vše pečlivě posbíraly a odevzdaly Festrovi v jeho tajné laboratoři. Fester při svých hokusech a pokusech stvořil lektvar, kterým se mu podařilo dostat do addamsovského stavu svého bratra Goméze. Na ostatní členy rodiny byl ale krátký a tak je potřeba vymyslet jiné cesty, kterými by se Addamsovi mohli standardu zbavit.

OSMÝ DEN
Goméz je při smyslech, teď je na řadě Morticie! Ale jak se jejího standardu zbavit? Fester nám poslal dopis, ve kterém nás nabádá, abychom šli hledat na trhy její bývalé šperky, které starosta po tom, co na Adamsovi seslal duhovou kletbu standardu, prodal. Je nezbytně nutné, aby Morticia při své proměně měla tyto šperky u sebe!

A tak se táborníci vydali na trhy a obchodovali o sto šest. Některé skupinky získaly více, některé méně peněz, ale ve výsledku záleželo především na jednom jediném stánku, konkrétně Makabróziho nestandardních kuriozitách. Starý a podivný vetešník Mistr Makabrózi vlastnil sbírku podivuhodných artefaktů, které se více než velice podobaly Morticiině šperkům. I když tábornící neměli dostatek peněz na jejich koupi (ach ti vetešníci!), zapojili svou kreativitu i um vyjednávání a úlisného kupčíka obelstili tak, aby jim své poklady prodal pod cenou.

Pak už stačilo jenom změnit Morticii – nalákat ji na falešný voucher do salónu krásy, kde pod rouškou lázeňských procedur stačilo vykonat rituál na zbavení se standardu. Vše se podařilo a táborníkům zbývají přeměnit už jen tři členové Adamsovy rodiny!

Archibald mezitím nelenil a zjistil, kde starosta schovává svůj duhový grimoár! Pod rouškou noci se tři oddíly vypravili na bojovou výpravu, kde Archibaldovi pomohli grimoár získat. Jestli z něj ale vyčtou něco užitečného, co by pomohlo zbavit se standardu nadobro, zatím netušíme…

DEVÁTÝ DEN
Slunce dnes svítí a je tedy potřeba využít situace! Abychom si trochu odpočinuli (ale jen opravdu trochu), zařídili jsme zábavu pro celý tábor – včetně organizátorů! Děti si připravily tzv. jarmark. Po malých skupinkách si vytvořily stánky, na kterých prodávaly služby i věci rozličné. Bylo libo Neviditelnou výstavu? ZOO? Půjčovnu hraček, otisky rukou, rychloportrét, fitness centrum, casino, lázně nebo čtení z karet? Na všechno se na táboře našel stánek! Hlavními hosty byli samozřejmě vedoucí, ale i děti si své stánky užily navzájem.

Po tomto rozptýlení se zatáhlo a slunce přikryly dešťové mraky a tak bylo potřeba ukončit zábavu a vrhnout se na povinnosti! V Archibaldově grimoáru se našlo kouzlo na odstranění standardu, ale jeho znění bylo z grimoáru vytrháno. Najít zbývající listy po lese a poskládat kouzlo dohromady nebylo jednoduché, hra Koktavý mudrc je jen pro chytré hlavičky, ale táborníci se ničeho nezalekli a vše poskládali přesně a správně. Nyní už mají v rukávu kouzlo, kterým zbaví standardu i zbytek rodiny Addamsových.

DESÁTÝ DEN
Dnešní den se opravdu vydařil! Znovu na nás skrze mraky zasvítilo slunce a tak bylo třeba vyvětrat táborníky co nejzajímavějšími hrami.

Dopoledne se věnovali oddílové činnosti (už třetím dnem boduje dílna tvoření slizu…je všude!) a odpoledne, ach odpoledne… Stala se strašná věc! Snad všichni vedoucí byli nakaženi standardem a obsadili celý tábor! Děti musely utéct do lesa, dokonce vyslaly jednoho “přeživšího” vedoucího pro svačinu, aby nabraly sil a mohly tábor dobýt zpět. V táboře obsazeném barevnými vedoucími musely splnit mnoho nelehkých úkolů, jako např. přenosit blebláckou vodu do barevných sklenic (samozřejmě pomocí děravých kelímků), hlídacím zvířatům sebrat jejich ocásky nebo posbírat všechny standardní čtyřlístky po táboře. I když měly děti záchytné “domečky”, práce to nebyla jednoduchá. Když je chytil barevný vedoucí, musely odevzdat život a jít si pro nový.

Večer se objevil Archibald, který zaplakal nad nerozluštitelností finálního rituálu proti standardu v grimoáru. Nebylo koho se zeptat na pomoc, leda by se zeptal duše domu Addamsů. A opravdu – domeček ožil a mluvil s námi! Řekl nám, že kdysi dávno se duhová magie objevila a jeho rodina se s ní musela potýkat. Stačí jen přečíst zakódované kouzlo, přiložit kouzelnou formuli vepsanou na záložce z grimoáru a mít víru v magii nejvyšší, kterou musíme najít ve vlastním srdci. Kód nemáme, záložku jakbysmet a co je ta nejvyšší magie netušíme… jak se tedy standardu zbavit nadobro?

V noci jsme to tak nenechali a vydali se na vlastní pěst do lesů. Malí i velcí si užili bojovou hru, která se vyplatila se vším všudy. Mimo obrovský zážitek také děti získaly kód k rozklíčování finálního kouzla! Už je tedy potřeba jen najít záložku a objevit tu nejvyšší magii.. Podaří se zastavit Arnošta Věnečka a jeho duhový teror pomalu ovládající celý svět? Zůstaňte s námi, brzy se totiž dozvíte jak to celé dopadne!